Heroji 2005.MEDICINSKA ŠKOLA

Zagreb

Učenice drugih i trećih razreda Medicinske škole u Zagrebu spriječile su eksploziju u školi. Hrabre djevojke, Valentina Mlađan, Valentina Škof, Andreja Pavišić, Sandra Šebek, Marina Barilić, Maja Zvonković i Ana Fotović uočile su požar na drvenoj jednokatnici u kojoj je bilo skladište 2000 litara loživog ulja blizu učeničkog doma. Usprkos opasnosti, lokalizirale su požar i spriječile tragediju.

OPŠIRNIJE