Heroji 2005.DAVOR FRELIH (19)

Bjelovar

Darovao je nepokretnoj djevojčici računalo, siromašnima školske knjige, potrebitima invalidska kolica i druga pomagala. Davor je rođen prerano s oštećenjem motorike i nepokretan je. Znajući da je invalidima teško kupiti potrebita pomagala, dječak velikog srca napravio je niz dobrih djela darujući ono što mu više nije potrebno ili što je prerastao.

OPŠIRNIJE