Heroji 2008.BETI ĆALIĆ (36)

Split

Teta u dječjem vrtiću dobila je nadimak Poštena Beti. Na ulici ispred vrtića u kojem radi pronašla je 70.000 kuna. Vidjevši svežnjeve novčanica, mislila je da je netko snima skrivenom kamerom. Podigla ih je s poda i dalje u nevjerici, no kako se nitko nije pojavljivao, shvatila je da je riječ o izgubljenom novcu. Odnijela ga je na policiju. Poslije je doznala da su to mirovine koje je poštar izgubio.

OPŠIRNIJE

Dan uoči Valentinova Beti Ćalić (36) izašla je iz splitskog vrtića Trešnjica u kojem radi kao odgojiteljica. Krenula je prema automobilu. Slučajno, šarajući pogledom, ispred sebe je na asfaltu zapazila dva podeblja svežnja novčanica. Ukupno, 70.000 kuna. Nasmiješila se i osvrnula naokolo, pogledom tražeći skrivenu kameru. Nije ju ugledala, pa je shvatila da je netko stvarno izgubio novac. Podigla ga je, spremila u torbu i nazvala muža. Odlučili su pričekati dok ga netko ne zatraži, no ni na tren im nije palo na pamet zadržati ga. Vozeći se kući Beti je na radiju čula vijest da je poštar Ivan Đelalija izgubio novac za mirovine. Okrenula je automobil i otišla u policijsku postaju. Kad se Beti pojavila na vratima s izgubljenih 70.000 kn, Ivanu se licem razlio golem osmijeh.

- Zagrlio me, izljubio i zahvaljivao u beskraj. Uvijek sam mislila, ako pronađem lovu, da ću je i zadržati. No kad se to stvarno dogodi, stvari krenu drukčije. Da nisam vratila taj novac, sigurno ne bih mogla spavati - rekla je Beti.

Poštar Ivan je strepio za svoj posao jer je lani već izgubio 20.000 penzionerskih kuna. I tada je imao sreće jer je novac ubrzo vratila savjesna studentica koja ga je pronašla.